Gemeenteraad

De gemeenteraad is in elk gemeentebestuur het belangrijkste bestuursorgaan. In Malle bestaat de gemeenteraad uit 23 leden. De meerderheid bestaat uit DBM (Democratische Beweging Malle) {7 raadsleden} en  N-VA ( Nieuwe Vlaamse Alliantie) {5 raadsleden}.

De oppositie wordt gevormd door CD&V {4 raadsleden}, SP.a-Groen+ {3 raadsleden}, Open VLD {2 raadsleden},  en Vlaams Belang {1 raadslid}. Er zetelt ook een onafhankelijk gemeenteraadslid in de gemeenteraad.


De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om de dossiers, die door de ambtenaren en het schepencollege werden opgesteld, te controleren en goed te keuren. Die dossiers kunnen over heel uiteenlopende dingen gaan, van het vaststellen van de gemeentebelasting tot het goedkeuren van een overheidsopdracht. Daartussen ligt nog een brede waaier van andere taken. De raadsleden kunnen ambtenaren benoemen, schepenen aanduiden, de rekening en de begroting van de gemeente goedkeuren. De gemeenteraad mag toezicht houden op het OCMW en de kerkbesturen, reglementen opstellen, beslissingen nemen over het (her)aanleggen van wegen en rioleringen, enz. De raad is onder meer bevoegd op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, jeugd, sport, cultuur, onderwijs. Ten slotte moeten de raadsleden ook onderwerpen behandelen die door de hogere overheden worden voorgelegd.

Een gemeenteraadszitting bestaat uit een openbaar gedeelte en een besloten of geheim gedeelte. Een zitting begint steeds met het openbaar gedeelte en is toegankelijk voor het ruime publiek. Je mag er enkel komen luisteren, want het is verboden je te mengen in de discussies die de gemeenteraadsleden voeren. Na het openbaar gedeelte vraagt de burgemeester aan het publiek om de raadzaal te verlaten, want het geheim gedeelte gebeurt achter gesloten deuren. In de geheime zitting worden dossiers behandeld waarbij in hoofdzaak namen van personen worden vermeld.

De gemeenteraad van Malle vergadert elf keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal op de tweede verdieping van het gemeentehuis. In principe heeft de gemeenteraad plaats op de laatste maandagavond van de maand, behalve in juli. Ook tussen Kerstmis en Nieuwjaar of als de laatste maandag op een feestdag valt, gaat de gemeenteraad niet door. In die gevallen wordt de vergadering verschoven naar de één na laatste maandag. De juiste data van de zittingen en de agenda kan je hier terugvinden.

Contactgegevens
Dienst secretariaat & aankoop
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel. 03 310 05 31
fax 03 311 71 70
email secretariaat@malle.be

Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be